Sản xuất gạch không nung- Các tiêu chuẩn kỹ thuật cần lưu ý

Gạch không nung sai lệch cho phép: không quá 3 mm chiều dài, 2mm đối với chiều rộng và chiều cao.

Có cường độ nén và khối lượng thể tích khô được quy định rõ ràng trong bảng 3 để đảm bảo chất lương cho sản phẩm.

Đối với mỗi sản phẩm được làm ra, các công ty sản xuất gạch không nung cần có văn bản diễn giải: tên sản phẩm của gạch bê-tông khí chưng áp (AAC), cường độ nén, nhóm khối lượng thể tích không theo bảng 3, thứ tự kích thước, và thuyết minh viện dẫn tiêu chuẩn cho các chỉ số trên.

Theo thống kê, cho đến thời điểm hiện tại đã có một số tiêu chuẩn về Vật liệu xây không nung và các tiêu chuẩn cho các loại vật liệu khác có thể sử dụng chung cho Vật liệu xây không nung mà các đơn vị sản xuất gạch không nung cần hiểu rõ để đáp ứng đủ tiêu chuẩn (xem bảng liệt kê dưới đây)

Danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về Vật liệu xây không nung:

STT  Tên tiêu chuẩn  Link 
1 TCXD 123: 1984 TCXD 123: 1984
2 Bê tông và vật liệu làm bê tông- yêu cầu kỹ thuật TCXD 191: 1996
3 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)-

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

TCVN 7959: 2011
4 Vữa cho bê tông nhẹ- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

(QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

TCVN 9028: 2011
5 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp-

Yêu cầu kỹ thuật (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

TCVN 9029: 2011
6 Bê tông nhẹ- Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp-

Phương pháp thử (QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

TCVN 9030: 2011
7 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 55732011
8 Công tác hoàn thiện trong xây dựng- thi công và nghiệm thu TCVN 5674: 1992
9 Blốc bê tông khí chưng áp TCVN 7959: 2008
10 Gạch canxi- silicat- yêu cầu kỹ thuật TCVN 2118: 1994
11 Gạch bê tông tự chèn TCVN 6776: 1999
12 Gạch bê tông- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

(QĐ 3628/QĐ-BKHCN)

TCVN 6477: 2011
13 Tấm 3D dùng trong xây dựng- phần 1: quy định kỹ thuật TCVN 5775-1: 2007
Phương pháp thử TCVN 5775-2: 2007
Hướng dẫn lắp dựng TCVN 5775-3: 2007

Bên cạnh đó còn có các tiêu chuẩn liên quan không chỉ dành riêng cho VLXKN như yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho cốt liệu, phụ gia, nước trộn, vữa xây…

Đánh giá tổng quát và nhóm tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cho VLXKN, trong quá trình theo dõi, quản lý công tác tiêu chuẩn chúng ta nhận thấy như sau:

1. Vữa xây trát dùng cho bê tông khí chưng áp và bê tông bọt có yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử khác hẳn so với gạch đất sét nung. Gạch không nung xi măng-cốt liệu có thể dùng các loại vữa xây thông thường.

2. Tiêu chuẩn thiết kế công trình sử dụng VLXKN chưa có chuyên biệt riêng, nhất là đối với bê tông nhẹ và bê tông khí chưng áp. Đối với gạch xi măng cốt liệu có thể không cần có quy định riêng và vẫn có thể sử dụng chung với tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá bình thường.

6. Theo thông tin mới nhất, ngày 24/11/2011, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành quyết định số 3628/QĐ-BKHCN về việc ban hành một số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về vật liệu xây không nung. Bộ Xây dựng cũng ban hành QĐ số 947/QĐ-BXD về chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng gạch block bê tông khí chưng áp”. Các văn bản này đã được thống kê ở bảng trên.

7. Ngoài ra, Vụ Kinh tế  Xây dựng, Bộ Xây dựng đang trong giai đoạn hoàn thành “Định mức kinh tế kỹ thuật & đơn giá xây dựng Vật liệu không nung”.

Qúy khách hàng có nhu cầu tư vấn về dây chuyền sản xuất gạch không nung, để nhận hỗ trợ nhanh nhất, vui lòng liên hệ tới Phát Lộc!

Leave a Comment